Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

AurDno-2019-376

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksen käyttötalouskustannukset vuodelle 2020 ovat 7 591 027 euroa. Toimintatuotot ovat 418 550 euroa, mikä on yli 100 000 euroa vähemmäin kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Käyttökustannukset ovat ilman sisäisiä kustannuksia samalla tasolla kuin viime vuoden tilinpäätöksessä. Tehtävittäin talousarvion ensimmäinen suunnitelmavuosi näyttää seuraavalta:

Tehtävä Tulot Menot
Hallinto 0 - 40 952
Perusopetus 210 500 - 4 586 439
Toisen asteen koulutus 0 - 1 800
Muu opetus ja sivistystoimi 0 - 55 400
Kirjastotoimi 38 600 - 206 624
Lasten päivähoito ja esiopetus 169 150 - 2 699 812
Kaikki yhteensä 418 550 - 7 591 027

Toiminnallisina tavoitteina ovat laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut niin perusopetuksen, varhaiskasvatuksen kuin  muidenkin sivistyspalveluiden osalta. Talousarvioehdotus on esityslistan oheismateriaalina.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020- 2022 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäviksi.

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa toiminnalliset tavoitteet uuteen valmisteluun. Tavoitteiden tulisi olla vaativammat, täsmällisemmät, enemmän käyttäjiin kohdistuvat ja tarkastuslautakunnan ohjeistukset huomioon ottavat. Lisäksi päätettiin siirtää kirjojen hankinnasta 3000 euroa E-kirjojen hankintaan.

Tiedoksi

Anita Peltonen, Laila Uusitalo, Ville Kouki, Kaisa Olari, Mika Joki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.