Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Sivistyslautakunnan toiminnot syksyllä 2019

AurDno-2019-350

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi
  • Kaisa Olari, kaisa.olari@aura.fi
  • Laila Uusitalo, Kirjastotoimenjohtaja, laila.uusitalo@aura.fi
  • Ville Kouki, Rehtori, ville.kouki@aura.fi

Perustelut

Lautakunnan toiminta alkaa vilkkaana ja työntäyteisenä syksyllä 2019. Sivistystoimen hallinto on vahvempi kuin ennen, esimiehiä on kuusi, ja jokaisella on vahva osaaminen omien tehtävien substanssiasioihin. Kehittämis- ja yhteistyöhalukkuus ovat korkealla ja yhdessä tekemisen meininki hyvä. Myös henkilökunnan koko on suuri ja työmotivaatio hyvä.

Koulutoimi on suurimmillaan Aurassa, yhtenäiskoulussa on 454 oppilasta ja Kirkonkulmalla 48 oppilasta. Yhtenäiskoulun henkilöstömäärä on noussut kokonaisuudessaan viiteenkymmeneenneljään. Avustavaa henkilökuntaa on 13 kappaletta (+1 työkokeilija), koulusihteeri, koulukuraattori, psykologi ja 37 opettajaa + rehtori. Avustavan henkilöstön määrä on suhteessa erityisoppilaiden määrän kasvuun. Osa henkilökohtaisista avustajista on palkattu ulkopuolisen rahoituksen kautta ja näin siitä ei seuraa kustannuksia Auran kunnalle. Kirkonkulman koulussa on kolme opettajaa, joista yksi tekee opetuksen lisäksi koulunjohtajan tehtäviä. Lisäksi Kirkonkulmalla työskentelee yksi koulunkäynninohjaaja. Kunnan ulkopuolella koulua käyvien opetuksen järjestämisestä tarkemmin kokouksessa kertoo rehtori.

Varhaiskasvatuksessa on omassa päiväkodissa 71 lasta, palvelusetelillä 122 lasta ja kunnan perhepäivähoidossa 19 lasta. Esiopetukseen osallistuu 48 lasta, joista Puukoulussa on 41, Touhutaskussa 6 ja Pääskynpesässä 2 lasta. Pääskynpesässä on alle kolmevuotiaita lapsia 20, joka on suurempi luku kuin koskaan aiemmin. Useimmat näistä pienistä tarvitsee joko varhaista aamuhoitoa tai iltahoitoa. Elokuussa aloitti kaksi uutta varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa, jotka rekrytoitiin kesän aikana. Kasvatushenkilökuntaa on tällä hetkellä 23,5, mukaanlukien varahenkilöt, ja avustavaa henkilöstöä 6 mukaan lukien laitosapulaiset ja avustajat. Perhepäivähoidossa työskentelee 6  perhepäivähoitajaa, joista yksi on osa-aikainen varahenkilö. Valitettavasti konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä on tällä hetkellä täyttämättä mutta siihen haetaan täyttölupaa kunnanhallitukselta syksyn aikana.

Kirjastotoimi jatkaa OPM:n hankerahoituksella vuonna 2019 toteutettavaa hanketta, jossa jokaiselle Auran kuntaan muuttaneelle uudelle asukkaalle lähetetään tervetuliaispaketti. Koululuokkien lukudiplomit on kesän aikana uudistettu ja luokat ovat varanneet kirjastolta säännöllisiä luokkakäyntiaikoja. Syksyllä 2018 aloittanut eläkeläisten englanninalkeisopetus jatkaa syksyllä 2019 ja lisäksi muodostetaan uusi alkeisryhmä. Kirjastolla toteutetaan opistojen yhteishankkeena maksutonta digiopetusta. Syksyn kuluessa järjestetään halloween-juhlat, peli-ilta ja Soturikissatapahtuma.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee syksyn toiminnalliset asiat tietoon saatetuiksi.

Päätös

Merkittin tietoon saatetuksi. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi varhaiskasvatuksen johtajien työn kuvat, tehtäväjako sekä koulutustarpeet.

Tiedoksi

Anita Peltonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.