Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Syyslomaviikon kerhotoiminnan järjestäminen

AurDno-2019-378

Valmistelija

  • Ville Kouki, Rehtori, ville.kouki@aura.fi

Perustelut

Auran yhtenäiskoulu järjesti lukuvuonna 2018-2019 syyslomaviikon aikana kerhotoimintaa alakouluikäisille oppilaille. Kerhoon osallistui noin 25 henkilöä. Osa oppilaista oli kerhotoiminnassa koko viikon ajan ja osa vain joitakin päiviä. Kerhotoiminnan järjestäminen helpottaa huoltajien painetta lomasuunnittelussa ja edesauttaa kunnan lapsimyönteisyyttä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Auran yhtenäiskoulussa järjestetään lukuvuonna 2019-2020 syyslomaviikolle kerhotoimintaa. Kerhotoiminnassa toimivat ohjaajina kunnan omat koulunkäynninohjaajat sekä henkilökohtaiset avustajat. Kerhon toiminta-aika on kello 07.00-16.00. Rehtori selvittää mahdollisia ruokailuvaihtoehtoja ja osallistujilta peritään ruokailun omavastuullinen osuus kerhomaksuna.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.