Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely

AurDno-2019-380

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksessa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely Webropol -kyselynä kesäkuun aikana. Vastaajia oli kaiken kaikkiaan 100. Lapsia palvelujen piirissä oli tuolloin 226 ja perheitä 171, joten vastausprosentti oli 58. Vuotta aiemmin vastaajia oli 71. Lapsia tuolloin palvelujen piirissä oli 211 ja perheitä 156. Vastausprosentti vuonna 2018 oli 45,5.

Tulokset kyselystä 2019 ovat kautta linjan hyvin saman suuntaisia kuin vuonna 2018; keskiarvoissa on tapahtunut hienoista nousua, joten palvelujen käyttäjät tuntuvat olevan tyytyväisiä toimintaan. Osallisuuden kokemukset niin lasten kuin huoltajienkin osalta sekä tiedonsaannissa jäävät keskiarvoltaan alle 4,5 -tason. Avovastauksissa yksikään toimintamuodoista/toimintayksiköistä ei erotu toisesta; varhaiskasvatus koetaan pääsääntöisesti turvalliseksi, viihtyisäksi ja toimivaksi. Huolta aiheuttaa henkilökunnan vaihtuvuus. Samoin hakuprosessiin toivotaan sujuvuutta. Avoimissa vastauksissa annettiin kiitosta palveluista mutta huomioitiin liian suuret lapsiryhmät. Toive viikonloppuhoidon järjestämisestä omassa kunnassa nousi myös esille.

Asiakastyytyväisyyskyselyn ajankohdaksi jatkossa on kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan maaliskuu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Päätös

Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

Anita Peltonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.