Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

- esiopetusryhmät lukukaudella 2019 - 2020: Puukoulussa on kaksi ryhmää, noin 20 lasta ryhmässä. Lopullinen koko selviää kesän aikana. Touhutaskuun tulee yksi kuuden lapsen ryhmä, jota täydennetään kahdella hieman nuoremmalla lapsella.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.