Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Sivistyslautakunnan talouden toteuma

AurDno-2019-267

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan talous on noudattanut melko hyvin talousarviota ajalla 1.1. - 30.4.2019. Koko lautakunnan toimintakulujen toteuma on 2 174 946 euroa, joka on 31,6 prosenttia koko vuodelle varatuista rahoista. Joitakin laskuja saattaa puuttua vielä kirjanpidosta huhtikuun osalta ja toisaalta tuloslaskelmasta puuttuvat harvemmin laskutettavat menot ja tulot.

Henkilöstökulujen toteuma on 1 052 639 euroa ja sivukulujen 222 053 euroa. Palkkakustannukset ovat alittuneet vakituisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkoissa, mutta ylittyneet sijaisten palkkojen osalta. Palvelujen ostoihin on käytetty 497 868 euroa, joka on hieman yli tasaisen toteuman. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 35,80 prosentilla. Lukuun vaikuttavat koulujen toiminnan syklit, kun kesä- ja heinäkuussa kuntaan ei tule kouluruokalaskuja eikä koulukuljetusmaksuja. Talouden seurantaa tehdään viranhaltijatyönä jatkuvasti. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä mitään poikkeavaa. Liitteenä ovat tuloslaskelma lautakunnan osalta sekä kustannuspaikoittain.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.