Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2018

AurDno-2019-81

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tulee laatia tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus on ohjeistanut lautakuntia laatimaan tilinpäätöksensä helmikuun loppuun mennessä, jotta koko kunnan tilinpäätös ehditään laatia lain edellyttämässä ajassa. Koko kunnan osalta numerot ovat vielä tilinpäätöksen osalta keskeneräisiä, eikä esimerkiksi sisäisiä tuloja ja menoja ole vielä tehty.

Tällä hetkellä sivistyslautakunnan tilinpäätös osoittaa toimintamenojen osalta talousarvioon verrattuna toteumaa 96,63 %, yhteensä 6 640 644 euroa. Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvioon arvioidun toteuman noin 75 000 eurolla, toteuman ollessa 438 290 euroa. Poistot olivat 20 416 euroa.

Liitteenä on sivistyslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteumat sekä tuloslaskelma vuodelta 2018.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset tilinpäätöksen 2018 toteumat ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen tiedot ovat täsmentyneet lautakunnan helmikuun kokouksen jälkeen. Oheismateriaalina on lopullinen lautakunnan tilinpäätös.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee lopullisen tilinpäätöksen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.