Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Yhtenäiskoulun kirjastosiiven lattian remontti

AurDno-2019-243

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Yhtenäiskoulun ns. kirjastosiivessä alkoi ilmetä sisäilmaongelmiin viittaavia oireita syksyllä 2018. Talven aikana koko siipi tutkittiin ja sieltä otettiin näytteitä, jotka analysoitiin Turun yliopiston yksikössä. Asiantuntija Vahanen Oy:ltä oli kertomassa henkilökunnalle helmikuussa tutkimustuloksia ja näkemystä mitä tilalle tulisi tehdä. Keskeinen ongelma on kirjastosiiven lattialaatta, joka ei ilmeisesti ole koskaan kuivunut kunnolla. Kosteus ja lattiapinnan välinen liima ovat alkaneet reagoida ja tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä hengitysilmaan. Tämän vuoksi lattian aukaisun, kuivatuksen ja uusien pintojen remontti päätettiin aloittaa heti keväällä.

Rehtori Ville Kouki on saanut järjestettyä koko opetuksen koulun omiin tiloihin, eikä uusia väistötiloja ole tarvinnut hankkia. Osa opetuksesta on siirtynyt vanhaan kivikouluun musiikki- ja käsityöluokkiin, osa voidaan joutua järjestämään auditoriossa ja osa toimii jumppasalissa. Myös kirjaston Toivo Anttila -sali on varattu remontin ajaksi koulun käyttöön. Remontin on määrä valmistua elokuun 2019 loppuun mennessä, joten väliaikaisissa tiloissa ei tarvitse toimia pitkään. Kunnanvaltuusto on myöntänyt huhtikuun kokouksessaan lattiaremonttiin 90 000 euron investointirahoituksen, sillä asiaan ei osattu varautua vielä talousarvion valmisteluvaiheessa.

Mahdollisen remontin pitkittyessä tulee huomioida, että koulun lähes kaikki erikoistilat ovat väistötiloina. Tämä tuottaa ongelmia, jos luokkia ei voida siirtää määräaikaan mennessä takaisin omiin tiloihinsa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee yhtenäiskoulun kirjastosiiven tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin pyytää tekniseltä lautakunnalta ajantasaista tietoa korjauksen etenemisestä ja valmiusasteesta jokaisen kuukauden viimeiseen päivään mennessä sähköpostitse koko pöytäkunnalle.

Tiedoksi

Kari Tuohi, Pentti Urho

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.