Sivistyslautakunta, kokous 4.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kunnanhallituksen päätös § 118 esiopetusjärjestelyistä tiedoksi

AurDno-2020-334

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt 22.6.2020 § 118, että esikoululaiset Kirkonkulmalta osoitetaan Asemaseudun puukoulun ryhmiin, koska esioppilaita olisi ollut Kirkonkulmalla vain neljä. Samalla hallitus päätti, että Kirkonkulman kouluun perustetaan erityisopetuksen pienryhmä sekä aamu- ja iltapäivätoiminta hoidetaan koulun toimintana. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että laajempi kouluverkon tarkastelu tehdään vuoden 2021 alkuun mennessä huomioiden pitkän aikavälin väestöennusteet.

Sivistyslautakunta on aiemmin päättänyt palvelusetelisääntökirjan päivityksen yhteydessä, että " esiopetusryhmä voidaan muodostaa, mikäli seitsemän lasta on ryhmässä, jotta vertaisoppiminen on mahdollista. Muussa tapauksessa esiopetus järjestetään kunnallisessa päiväkodissa / kunnan toimesta." Päätöksellä ei ole poissuljettu erilaisia esiopetuksen järjestämisvaihtoehtoja. Yksityisen päiväkodin kanssa on tehty esiopetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamisesta määräaikainen sopimus lukuvuosittain. Perus- ja esiopetuksen toteuttamisessa on normaalia, että palvelun tuottamista ja siihen käytettävää resurssia joudutaan tarkastelemaan lukuvuosittain etenkin ikäryhmien koon suurista vaihteluista johtuen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi. Lisäksi lautakunta päättää millä laajuudella päättäjät osallistuvat kouluverkkoelvityksen laadintaan.

Päätös

Kunnanhallituksen päätös merkittiin tiedoksi. Selvitystä käsitellään lautakunnan kokousten yhteydessä syksyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.