Sivistyslautakunta, kokous 4.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Lausunto hallinto-oikeudelle ryhmäavustajan palkkausta koskevassa valituksessa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24