Sivistyslautakunta, kokous 4.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Seuraava lautakunta pidetään 22.9.2020 klo 18.00 Kirkonkulman koululla.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.