Sivistyslautakunta, kokous 4.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Opetuksen järjestäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

AurDno-2020-333

Valmistelija

  • Ville Kouki, Rehtori, ville.kouki@aura.fi
  • Kaisa Olari, kaisa.olari@aura.fi

Perustelut

Koronapandemian vuoksi maan hallitus määräsi maaliskuussa 2020 kaikki Suomen peruskoulut etäopetukseen. Lähiopetukseen saivat osallistua vain tietyt ehdot täyttävät lapset.  Aurassa etäopetuksessa oli 90 % oppilaista. Muutos opetuksen toteuttamisessa tehtiin nopealla aikataululla, mutta Auran kouluissa kaikki järjestelyt sujuivat mallikkaasti. Etäopetusjärjestelyistä tehtiin kevätlukukauden lopulla Wilman kautta huoltajille kysely, jonka vastausten mukaan etäopetusjärjestelyihin ollaan oltu tyytyväisiä sekä Kirkonkulmalla että yhtenäiskoululla.

OPH on ohjeistanut koulutuksen järjestäjiä varautumaan mahdolliseen toiseen korona-aaltoon ja tästä syystä Auran kouluissa on tehty toimenpidesuunnitelma, jota voidaan noudattaa, jos hallitus määrää kouluille erityisiä opetusjärjestelyjä. Suunnitelmaan voi tulla muutoksia siinä tapauksessa, että opetuksen järjestäjälle ei tule laajoja valtuuksia toimia kunnan tasolla tai olosuhteissa tapahtuu muunlaista reagointia vaativia asioita.

Liite on lähinnä opettajien käyttöön tarkoitettu, mutta tässä vaiheessa on hyvä tiedottaa myös lautakuntaa. Toisena liitteenä tiedoksi huoltajille suunnatun korona-aikaisen opetuksen kyselyn tulokset yhtenäiskoulun osalta. Kirkonkulman koululla vastausmäärä oli niin pieni, että sitä ei raportoida tarkemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Lautakunta merkitsee saaneensa asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.