Sivistyslautakunta, kokous 4.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Otto-oikeus / Rehtorin viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

 

Rehtorin henkilöstöpäätökset:
1. Palkkaan määräaikaiseksi henkilökohtaiseksi avustajaksi, 25h/viikko, Jenni Lehtosen 10.8.2020 - 5.6.2021 väliseksi ajaksi
2. Palkkaan määräaikaiseksi henkilökohtaiseksi avustajaksi, 22h/viikko, Krista Kivistön 10.8.2020 - 5.6.2021 väliseksi ajaksi
3. Palkkaan resurssiopettajan tehtävään KM Jenni Harju 10.8.2020 - 5.6.2021 väliseksi ajaksi
4. Palkkaan koulupsykologin toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään psykologian maisteri Pia Saikkosen 10.8.2020 alkaen
5. Palkkaan erityisluokanopettajan äitiysloman viransijaiseksi FM Johanna Virtasen 10.8.2020 - 5.6.2021 väliseksi ajaksi
6. Palkkaan päätoimisen kotitalousopettajan opintovapaan sijaiseksi Sari Saineen 10.8.2020 - 5.6.2021 väliseksi ajaksi
7. Palkkaan luokanopettajan viransijaiseksi KM Joni Hjeltin 10.8.2020 - 5.6.2021 väliseksi ajaksi (tehtävä vapautunut vuoden määräajaksi kun opettaja siirtynyt erityisluokanopettajan tehtävään lukuvuoden ajaksi)

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.