Sivistyslautakunta, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Seuraava kokous 9.2.2021 klo 18.00 teams-kokouksena.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.