Sivistyslautakunta, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet

AurDno-2020-443

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen periaatteiden päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi mm. varhaiskasvatuslain säätämisen sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muuttumisen takia.

Liitteenä on päivitetty "Varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet"

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet.

Päätös

Sanna Laine ehdotti, että kesäkuukaudet ovat 1.5. - 31.8. välillä pois yhtäjaksoisesti 8 viikkoa pois oleva lapsi saa maksuvapautuksen kuten kesä-heinäkuussa poissaolevat. Juhani Yli-Pohja ja Heidi Rajakangas kannattivat.

Päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 20.10.2020 varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteiden päivitystä. Asiakirja päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun niin, että kesäkeskeytystä laajennetaan ja esiopetuksen järjestäminen sisällytetään asiakirjaan. Lautakunta edellytti selvittämään taloudellisia vaikutuksia, jos kesän maksuttomuus laajennetaan toukokuuhun.

Nykyisen käytännön mukaisesti, jos lapsi on yhtäjasoisesti pois varhaiskasvatuksesta vähintään 8 viikkoa (sisältää heinäkuun kokonaisuudessaan), ei ko. ajalta peritä varhaiskasvatusmaksua. Samantyyppinen käytäntö on voimassa kaikissa Turun seudun opetustoimen foorumin kunnissa. Käytäntö perustuu siihen, että maksutuottojen kertyminen laskee vain hieman, koska heinäkuu on pääsääntöisesti kaikille lapsille maksuton kuukausi. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtisen mukaan hänen tiedossaan ei ole muuta käytäntöä kuin maksuton heinäkuu. Tällöin pelisäännöt ovat kaikille samanlaiset ja palvelun käyttäjille ymmärrettävät. Nykyisen käytännön aikana henkilökunnan vuosilomat ml. talkoo- ja muut palkattomat vapaat (v. 2020 yhteensä 65 päivää = 5500,00 €) sekä päiväkodin perussiivous on voitu järjestää keskitetysti kesä-heinäkuun aikana eikä ulkopuolisia sijaisia ole tarvinnut palkata.

Maksuvapautuksen laajentaminen alkamaan jo toukokuussa ilman vaatimusta koko heinäkuun poissaolosta aiheuttaa maksutuottoihin alennusta seuraavasti:

1. Lapsen loma ajoittuu 3.5.-27.6.2021 (oletus, että kk-maksu on 200,00 €):

Uuden käytännön mukaisesti laskut toukokuu 20,00 €, kesäkuu 28,57 € ja heinäkuu 0,00 €

Nykyisen käytännön mukaisesti laskut toukokuu 100,00 €, kesäkuu 200,00 € ja heinäkuu 0,00 €. Ero tulokertymässä - 251,43 €.

2. Lapsen loma ajoittuu 10.5.-4.7.2021 (oletus, että kk-maksu on 200,00 €)

Uuden käytännön mukaisesti laskut toukokuu 50,00 €, kesäkuu 0,00 €, ja heinäkuu 0,00 €

Nykyisen käytännön mukaisesti laskut toukokuu 200,00 €, kesäkuu 100,00 € ja heinäkuu 0,00 €. Ero tulokertymässä - 250,00 €.

Vuosina 2019 ja 2020 toukokuussa ei ole ollut yhtään lasta lomalla useampaa viikkoa.

Jotta henkilökunnan vuosilomia voidaan vahvistaa toukokuulle, tulisi henkilön ryhmästä olla pois vähintään 7 (yli 3 -vuotiasta) tai 4 (alle 3 -vuotiasta), ettei sijaiskuluja muodostu. Yhden sijaisen palkkaaminen kuukaudeksi tuo työantajamaksuineen n. 2580-2800 euron lisäkulut.

Valtion hallinto on tehnyt esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisesta 1.8.2021 lukien niin, että entistä enemmän perheitä siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Kunnan varhaiskasvatuksen asiakkaista suurimmalla osalla varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulevat alenemaan tai kokonaan loppumaan elokuusta 2021 lukien, joten varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymä tulee jo sitä kautta pienenemään huomattavasti. Samoin palvelusetelimenot tulevat kasvamaan, koska perheiden omavastuuosuudet laskevat. Valtio kompensoi osan maksukertymien vähenemisestä yhteisöveron kautta, mutta niitä tulomenetyksiä ei korvata, jotka johtuvat kunnan omista päätöksistä.

Ykstyisten päiväkotien johtajat esittävät, että kunta korvaisi yksityisille päiväkodeille pidennetystä loma-ajan maksuttomuudesta koituvat tulonmenetykset saamatta jäävistä omavastuuosuuksista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että kesäajan maksuttomuussäännöt pidetään ennallaan niin, että jos poissaolo kesä-, heinä- elokuussa jatkuu kahdeksan viikkoa yhtäjaksoisena ja poissaoloon sisältyy heinäkuu kokonaisuudessaan, ei tuolta ajalta peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Poissaolo tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspäällikölle 30.4.mennessä kirjallisesti tai TietoEdun kautta.

Päätös

Käsittely:  Sanna Laine ehdotti, että touko-elokuussa loman pitäminen yhtäjaksoisesti 8 viikkoa oikeuttaa maksuttomaan heinäkuuhun. Kalle Isotalo kannatti. Esittelijän ehdotus on äänestyksessä JAA ja Sanna Laineen ehdotus EI.

Äänestys:
Sanna Laine JAA
Kalle Isotalo JAA
Ari-Pekka Haapanen JAA
Kimmo Rantala JAA
Heidi Rajakangas JAA
Juhani Yli-Pohja TYHJÄ
Maria Sundqvist TYHJÄ

Äänestyksen jälkeen Sanna Laine veti ehdotuksensa pois.

 

Äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotus jäi lautakunnan päätökseksi.