Tarkastuslautakunta, kokous 11.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kunnan taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen katsaus

Perustelut

Kunannjohtaja ja hallintojohtaja esittelevät mm. seuraavia asioita:

- puolivuosiraportti

- kunnan työntekijöiden työhyvinvointi

 

Sosaalijohtaja esittelee aikuissosiaalityötä ja erityisesti kuntouttavaa työtoimintaa.

 

 

Ehdotus

Lautakunta keskustelee esiin nousseista asioista ja merkitsee viranhaltijoiden esittelyt tiedokseen. Merkitään lautakunnn jäsenille toimitettu AVI:n työsuojeluraportti tiedoksi.

Päätös

AVIn raportti merkittiin tiedoksi.

Kuultiin kunnanjohtajan, hallintojohtajan, sosiaalijohtajan, työsuojelupäällikön ja henkilöstön edustajien (pääluottamusmies Silja Aalto, työsuojeluvaltuutettu Anita Peltonen) esittelyt.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.