Tarkastuslautakunta, kokous 11.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Lautakunnan vuoden 2019 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

Perustelut

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntien ehdotukset vuoden 2018 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2018–2020. Ehdotus tarkastuslautakunnan talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018–2020 on liitteenä.

Ehdotus

Lautakunta hyväksyy talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.