Tarkastuslautakunta, kokous 11.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Muut asiat

Perustelut

- lautakunnan esityslistan julkaiseminen ja pöytäkirjan nähtävilläolo

- BDO:n risteilyseminaari 5.10.2018

- seuraava kokous 20.11.2018

Päätös

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Lautakunnan jäsenet osallistuvat BDO:n risteilyseminaariin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.