Tarkastuslautakunta, kokous 11.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tilintarkastuksen työohjelma ja tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Perustelut

Tilintarkastaja esittelee laatimansa tilivuoden 2018 tilintarkastuksen työohjelman.

Lautakunnan vaalikaudeksi 2017-2020  laatimaa arviointisuunnitelmaa on hyvä  tarkentaa vuosittaisella työohjelmalla.

Ehdotus

Merkitään tilintarkastajan työohjelma tiedoksi ja tarkennetaan lautakunnan työohjelma 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.