Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Arviointikertomus vuodelta 2018

AurDno-2019-236

Valmistelija

  • Maija-Liisa Sibakow, maija-liisa.sibakow@aura.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja antaa arvioinnista arviointikertomus

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

- allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen ja

- lähettää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.