Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Muut asiat

Perustelut

- seuraavat kokoukset

Päätös

Seuraavat kokoukset pidetään 3.9. ja 26.11.2019.

BDO järjestää Risteliyseminaarin 20.9.2019.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota jätevesimääräysten voimaantuloon 1.11.2019 alkaen. Jätevesilaki ja asetus velvoittavat järjestämään haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn  kiinteistökohtaisesti. Lautakunta pyytää kunnanhallitukselta  selvitystä toimenpiteistä, joilla mahdollistetaan Aurajoen ja paineviemärin vaikutusalueella olevien kiinteistöjen liittyminen paineviemäriin sekä siitä miten asiasta on tiedotettu kiinteistöjen omistajia.