Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Taloudellisen tilanteen ja toiminnan toteutumisen seuranta

Perustelut

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittlevät tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja siitä johdettuja tunnuslukuja sekä muita ajankohtaisia asioita.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtaja osallistuvat kokoukseen ja esittelevät vuoden 2018 taloutta ja toimintaa omasta näkökulmastaan.

Lautakunta vierailee yhtenäiskoululla.

Päätös

Kuultiin hallintojohtajan ja kunnanjohtajan sekä kunnanvaltuuston ja  kunnanhallituksen puheenjohtajien esittelyt ja keskusteltiin esiin nousseista aiheista. Lautakunta vieraili Yhtenäiskoululla, jossa rehtori esitteli koulun tiloja ja toimintaa.