Tarkastuslautakunta, kokous 17.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 18 Kunnan taloudellisen tilanteen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta

Perustelut

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittlevät vuoden 2020 talousarvion toteutumista sekä muita ajankohtaisia asioita

Tekninen johtaja ja rakennusmestari esittelevät teknisen toimen toimintaa.

Lautakunta vierailee Kirkonkulman koululla.

Päätösehdotus

Kuullaan viranhaltijoiden esittelyt ja keskustellaan esille nousseista aiheista.