Tarkastuslautakunta, kokous 17.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 20 Lautakunnan arviointisuunnitelma vuodelle 2020

Perustelut

Tarkistetaan lautakunnan arviointisuunnitelmaa vuodelle 2020.