Tarkastuslautakunta, kokous 17.9.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 21 Lautakunnan talousarvio vuodelle 2021

Perustelut

Kunnanhallitus on pyytänyt lautakuntia antamaan ehdotukset vuoden 2021 talousarvioksi syyskuun aikana.

Päätösehdotus

Laaditaan ja hyväksytään tarkastuslautakunnan vuoden 2021 talousario ja taloussuunnitelma 2022-2023