Tarkastuslautakunta, kokous 18.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 25 Kunnan taloudellisen tilanteen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta

Perustelut

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelevät vuoden 2020 talousarvion toteutumista, talousarviota 2021 sekä muita ajankohtaisia asioita: mm. kouluverkkoselvitys.

Tekninen johtaja esittelee teknisen toimen toimintaa.

Lautakunta vierailee Kirkonkulman koululla.

Päätösehdotus

Kuullaan viranhaltijoiden esittelyt.


Käsiteltävät asiat