Tarkastuslautakunta, kokous 18.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 26 Tarkastuslautakunnan työskentelyn ja arviointikertomuksen kehittäminen

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 talousarvion valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on lautakunnan työskentelyn ja arviointikertomuksen kehittäminen.

Liitteenä on mm. Naantalin arviointikertomus 2019, joka on voittanut Vuoden arviointikertomus kilpailun alle 20000 asukkaan kuntien sarjassa.

Päätösehdotus

Keskustellaan kehittämisestä.