Tarkastuslautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kunnan taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelevät mm. seuraavia asioita:

- Talousarvion 2018 toteutuminen

- Talousarvio 2019

- Perusterveydenhuollosta tehty selvitys

Lautakunta vierailee Esperi Hoivakoti Mikonpolulla.

Ehdotus

Lautakunta keskustelee esiin nousseista asioista ja merkitsee viranhaltijoiden esittelyt tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat