Tarkastuslautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tilintarkastusyhteisön valinta

AurDno-2018-439

Valmistelija

  • Maija-Liisa Sibakow, maija-liisa.sibakow@aura.fi

Perustelut

Asiaa on käsitelty aiemmin Tarkastuslautakunnan 11.9.2018 kokouksessa:

”Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta (Kuntalaki 121 §)

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnanvaltuusto on 22.1.2013 § 33 päättänyt tilintarkastajan toimikaudeksi kuusi vuotta.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.

Auran kunnassa tilintarkastusyhteisönä toimikaudella 2013 - 2018 on toiminut BDO Oy (Audiator) ja vastuullisena tilintarkastajana JHT Sinikka Niitynperä.

Tilintarkastuspalveluiden hankintahinta kuudeksi vuodeksi ei todennäköisesti  Auran kunnassa ylitä hankintalain mukaista 60 000 euron kynnysarvoa. Hankintaa ei näin ollen  tarvitse kilpailuttaa hankintalain mukaisesti.

Kunnan tytäryhteisöt ovat: Kiinteistö Oy Horsmanhaka ja Kiinteistö Oy Auran vuokra-asunnot.

 

Päätösehdotus:

Päätetään kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen kilpailuttamisesta ja tarjouspyyntöjen lähettämisestä.

Päätös:

Lautakunta päätti pyytää tarjoukset kolmelta tilintarkstusyhteisöltä Auran kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta kuudelta tilivuodelta (2019-2024).”

 

Oheismateriaalin mukainen tarjouspyyntö on 24.10.2018 lähetetty seuraaville tilintarkastusyhteisöille: BDO, Ernst Young ja KPMG. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 19.11.2018.

Määräaikaan mennessä saapui yksi, BDO Audiator Oy:n jättämä tarjous.  Tarjouksen mukainen tarkastuspäivän hinta on 550,00 e. Varsinaisten kahdeksan tilintarkastuspäivän lisäksi tarvitaan arviolta 2 päivää esim. EU-hankkeiden tarkastukseen. Tarjous sekä tarjousten avauspöytäkirja ovat kokouksessa nähtävillä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riku Paloniitty, riku.paloniitty@gmail.com

Lautakunta päättää tarjousten perusteella esittää valtuustolle tilintarkastusyhteisön valittavaksi.

Päätös

Tilintarkastaja Sinikka Niitynperä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tarkastuslautakunta  esittää valtuustolle, etää se valitsee Auran kunnan tilintarkastusyhteisöksi tilivuosiksi 2019-2024 BDO Audiator Oy:n.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.