Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kunnan taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sosiaalijohtaja ja tekninen johtaja esittelevät lautakunnaalle mm. seuraaiva asioita:

- vuoden 2018 tilinpäätös, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- ostopalveluiden valvonta

- ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee viranhaltijoiden selvitykset ja keskustelee esiin tuoduista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat