Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Lautakunnan toimintakertomus

Perustelut

Kunnan tilinpäätös- ja tasekirjaa varten lautakunnan tulee antaa toimintakertomus.

Liitteenä tarkastuslautakunnan toimintakertomus

Ehdotus

Hyväksytään liitteenä oleva toimintakertomus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.