Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Muut asiat

Perustelut

- seuraava kokous

Päätös

Seuraavat kokoukset ovat 23.4.2019 ja 14.5.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.