Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kunnan taloudellisen ja toiminnalisen tilanteen katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelevät mm. seuraavia asioita:

- talousarvion 2019 toteutuminen

- talousarvio 2020

- perusterveydenhuollon muutossuunnitelmat

- elinvoimaisuus Aurassa  nyt/tulevaisuudessa

- muut ajankohtaiset asiat

Vs. vapaa-aikasihteeri esittelee vapaa-aikatoimen toimintaa.

Lautakunta vierailee kirjastossa, jossa kirjastotoimenjohtaja esittelee kirjaston toimintaa.

 

Ehdotus

Lautakunta keskustelee esiin nousseista asioista ja merkitsee viranhaltijoiden esittelyt tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat