Tarkastuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kunnan taloudellisen tilanteen ja toiminnan toteutumisen seuranta

Valmistelija

  • Maija-Liisa Sibakow, maija-liisa.sibakow@aura.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja esittelevät  puolivuotisraportin ja muita ajankohtaisia asioita.

Lautakunta vierailee Pilke luontopäiväkoti Kurjessa. Varhaiskasvatuspäällikkö osallistuu vierailuun.

Päätös

Kuultiin hallintojohtajan ja kunnanjohtajan esittelyt ja keskusteltiin esiin nousseista asioista.

Lautakunta vieraili yksityisessä Pilke päiväkodissa ja Auraamossa, jonka toimintaa kehittämisjohtaja Annamari Alkio esitteli.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.