Tarkastuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

Perustelut

Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokuntien ehdotukset vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022.

Ehdotus liitteenä.

Ehdotus

Hyväksytään lautakunnan  talousarvio 2020  ja toimintasuunnitelma 2020-2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lautakunnan kokouspalkkioksi 1.7.2019 alkaen päätettiin yli 3 tunnin kokouksesta 170 euroa ja alle 3 tunnin kokouksesta 80 euroa.