Tarkastuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat

Perustelut

- seuraava kokous

- BDO:n risteilyseminaari

Päätös

-seuraava kokous pidetään 27.11.2019 klo 8.30

- lautakunnan jäsenet voivat osallistua joko BDO:n laivaseminaariin tai johonkin muuhun sopivaan koulutukseen

- lautakunta päätti pyytää ei julkiset ja salassa pidettävät kunnanhallituksen ja lautakuntien asiat nähtäväksi lautakunnan kokouksiin

 


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.