Tarkastuslautakunta, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tilintarkastajan työohjelma ja lautakunnan arviointisuunnitelma 2019

Perustelut

Tilintarkastaja esittelee laatimansa tilivuoden 2019 tilintarkastuksen työohjelman.

Lautakunnan vaalikaudeksi 2017-2020 laatima arviointisuunnitelmaa on hyvä tarkentaa vuosittaisella työohjelmalla.

 

Ehdotus

Merkitään tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2019 tiedoksi.

Lautakunta päivittää vuoden 2019 arviointisuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.