Tekninen lautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Auran kunnan teknisen toimen toteutumisraportti 1.1.2020 - 30.06.2020

AurDno-2020-400

Valmistelija

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan teknisen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 1.1.– 31.6.2020

Valmistuneet työt:

 • Lahdon silta
 • Vesihuoltolaitoksen uusi ohjelma
 • Kirkonkulman koulun vesivahingon korjaus
 • Pääskynpesän sisäilmakorjaus
 • Keskuspuisto
 • Kirjaston nurkkiksen pintamaalaus
 • Hoiva hoitajakutsujärjestelmä ja desifiointikone
 • Huoltamorakennuksen purku
 • Säästökallion alue jatko
 • Kirkonkulman koulun katon peruskorjaus
 • Kirkonkulman koulun jumppasalin julkisivukorjaus
 • Yhtenäiskoulun katonmaalaus
 • Äärentien jatko
 • Asfalttipaikkaus
 • Asfalttipäällystys
 • Puistoalueiden hoito
 • Kivikoulu aluelämpöverkoston saneeraus
 • Lattialakkaukset tiilikoulu ja kivikoulu

Parhaillaan tekeillä olevat työt:

 • IV-säätötyöt
 • Katuvalo saneeraus
 • Vesijohto ja viemäri suunnittelu

Aloitettavat työt:

 • Katuvalo hankinta
 • Talvikunnossapito
 • Paineenkorotusasema
 • Teollisuushallin lämmitysjärjestelmän muutos
 • Hoivan salaojat

 

Talouden toteutumisraportti ja osavuosikatsaus käsitellään kokouksessa.

12.08.2019 toteuma, menot 49,6% ja tulot 42,1%.

Talouden toteutumisraportti liitteenä (liite 1).

Osavuosiraportti (liite 2)

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Lisäksi käsitellään vuoden 2020 investointiohjelman toteumaa kokouksessa.

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.2020 - 30.6.2020 todettiin tietoon saatetuksi.

Viemäriverkoston hulevesien korjaustöitä jatketaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.