Tekninen lautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

  • Kunnanviraston tilanne
  • Koivuniemen hylätyt veneet
  • Toripaikkasopimus
  • Ilkivaltaselvitys
  • Kirkonkulman koulu

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Käsitellään kokouksessa.

Päätös

Muut asiat käsiteltiin kokouksessa.

Ilkivaltaselvitys tehdään vuoden 2020 aikana.

Lisäksi keskusteltiin asfalttipaikkausten huonosta laadusta.

Koivuniemen hylätyt veneet siivotaan pois, asiasta kuulutetaan erikseen. Jatkossa venepaikoista tehdään erillinen sopimus ja paikat merkataan maastoon.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.