Tekninen lautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot:

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus:

- Talousvesitutkimus

     - 17.2.2020, Auran terveysasema
     - 11.3.2020, Paloposti Järvenojantie
     - 11.3.2020, Kirkonkulmankoulu
     - 3.4.2020, ABC
     - 20.5.2020, Auran terveysasema
     - 14.07.2020, ABC
     - 28.08.2020, Kirkonkulmankoulu

- Tarvasjoen kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus

     - Väliraportti 13.05.2020

- Aurajoen tarkkailututkimus

     - Väliraportti maaliskuu 2020
     - Väliraportti huhtikuu 2020
     - Väliraportti heinäkuu 2020

- Auran kaatopaikan tarkkailututkimus

     - Väliraportti 13.05.2020

- Koivuniemen uimapaikan uimavesitutkimus

     - 16.07.2020
     - 14.08.2020

Tukes:

- Auran kunnan leikki- ja liikunta-alueiden kenttätarkastus

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.