Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 LISÄPYKÄLÄ: Kirkonkulman koulun sähköjen uusiminen (lisäpykälä)

AurDno-2020-266

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiohjelmaan on varattu 20 000 euron suuruinen määräraha Kirkonkulman koulun sähköjen uusimista varten. Sähköasennukset ovat tulleet elinkaarensa päähän ja välittömän korjauksen tarpeessa. Lisäksi sähköasennukset on suunniteltu tehtäväksi vesivahingon korjaustöiden yhteydessä, muutostyöt pitää olla valmiina 07.08.2020 mennessä. Vakuutusyhtiö korvaa kunnalle vahinkoon kuuluvien korvausten osuuden sähkötöistä erikseen. Arviota korvauksesta ei ole vielä saatu vakuutusyhtiöltä.

Teknisessä toimistossa on kilpailutettu sähköjen asennustyöt kokonaishintaurakkana, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 11.6. kello 12.00, joten tarjoukset esitellään ja urakoitsija valitaan kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 5:lle, Turun alueella toimiville sähköurakointiin erikoistuneelle urakoitsijalle.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Määräaikaan mennessä saapui 1 tarjous, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Henko Sähkö Ay:n 33 900 € (alv. 0 %) kokonaisurakkahintaan.

Vakuutusyhtiöltä pyydetään erikseen hyvitys sähkötöiden ja puhdistustöiden osalta.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.