Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Metsästysseuran maankäyttösopimuksen päivitys

AurDno-2020-255

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Metsästysseura Aura Ry hakee maankäyttösopimuksen päivittämistä. Metsästysseuralla on ollut Auran kunnan kanssa sopimus kunnan metsien käytöstä metsästykseen ja sopimukseen on tullut tarvetta päivitykseen. Lisäksi metsästysseura hakee lupaa 3D-jousiammuntaradan perustamista varten, kunnan omistamalle metsälle metsästysmajan ympäristöön.

3D-jousiammuntarata tulee metsästysseuran jäsenten käyttöön. Metsästysseura Aura Ry vastaa kaikista perustamiskuluista ja ylläpitokuluista. Ampumaradan käyttö ja valvonta on Metsästysseura Aura Ry:n vastuulla ja jousiammuntaradalle laaditaan erilliset käyttösäännöt. Radat merkitään maastoon varoitusmerkein.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Sopimuksen päivitystä ja jousiammuntarataa käsitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Tekninen Lautakunta hyväksyi Metsästysseura Aura Ry:n tekemän esityksen 3D jousiammuntaradasta.

Metsästysseura vastaa ampumaradan käytostä ja sen valvonnasta, sekä merkitsee alueen selkein varoitusmerkein. Metsästysseura Aura Ry laatii jousiammuntaradalle erilliset käyttösäännöt.

Tekninen johtaja päivittää maankäyttösopimuksen Metsästysseura Aura Ry:n kanssa.