Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

- Hoivan ulkoilualueet ja tapaamispaikat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Käsitellään kokouksessa.

Päätös

- Lahdon sillan päällysteeksi on tulossa kumibitumiasfaltti, päällysteeseen lisätään kumirouhetta liukkauden vähentämiseksi.

- Tarvasjoentien hidastetöyssy aiheuttaa meluhaittaa Horsmanmäessä. Melusta ilmoitetaan ELY-keskukselle ja tehdään huomautus kaavoituksen yhteydessä.

- Pyörätiemerkkien ja tieviittojen merkinnät pitää tarkistaa Sillankorvatiellä ja S-Marketin ympäristössä.

Asiat todettiin tietoon saatetuksi.