Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Päällystystyöt 2020

AurDno-2020-153

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiosaan on varattu 100 000€ teiden päällystämiseen ja päällysteiden korjaamiseen.

Sorapintaisia kaavateitä on lähinnä uusimmilla, vielä rakenteilla olevilla asuinalueilla. 

Osa vanhoista päällysteistä on niin huonokuntoista, että niiden vuosittaiset päällysteiden paikkauskustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Nämä kaavateiden osat on tarkoituksenmukaisinta ja pitkällä aikavälillä myös edullisinta päällystää uudelleen, näiden teiden päällystämiseen on varauduttava suunnitelmavuosina.  

Päällystystöitä esitetään toteutettavaksi asfaltointiohjelman mukaisesti.

Päällystettä uusitaan ja korjataan yhteensä n.9000m2.

Lisäksi suoritetaan routavaurioiden paikkauksia ja paikoittaista päällysteiden uusimista tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa.

Tarjouksia on pyydetty kuudelta alan yritykseltä, tarjoukset tulee jättää 11.6.2019, klo 12.00  mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee asfaltointiohjelmaa ja teiden kuntoa kokouksessa. 

Tekninen lautakunta päättää päällystystöistä kokouksessa ja valitsee päällystystöiden urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman vertailuhinnan perusteella Super Asfaltti Oy:n.
Asfalttipäällystykset tehdään liitteenä olevan päällystysohjelman mukaisesti.

Päällystystyöt tehdään määrärahojen mukaisesti, ennen töiden aloitusta pyydetään alustava hinta-arvio.