Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Vetoomus liikenneturvallisuuden parantamiseksi

AurDno-2020-257

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Maijantien asukkaat ovat lähettäneet tekniselle lautakunnalle osoitetun aloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Maijantiellä. Aloitteen on allekirjoittanut 14 asukasta, eli melkein kaikki Maijantieltä. Asukkaiden mukaan tiellä ajetaan liian kovaa ja liikenne on lisääntynyt kuntoilureitin käytön lisäännyttyä. Asukkaat ovat ehdottaneet toimenpiteeksi hidastekorokkeen/korokkeiden lisäystä Maijantielle.

Pikku-Lahdontielle on myös tehty aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Aloitteen on allekirjoittanut 12 asukasta, jotka asuvat Pikku-Lahdontien varrella. Asukkaiden mukaan tiellä ajetaan liian kovaa ja liikenne on lisääntynyt. Asukkaat ovat ehdottaneet toimenpiteeksi hidastekorokkeen/korokkeiden lisäystä Pikku-Lahdontielle. Koroketta on esitetty leikkipuiston liittymään, jossa hidastekoroke toimisi myös Pikku-Lahdontien ylityskohtana ja toinen Mäntymäentien risteykseen.

Aloitteissa perusteluina on esitetty liikenneturvallisuuden ja erityisesti lasten liikenneturvallisuuden parantaminen. Lahdon sillan väliaikainen sulkeminen ja kuntoilureitin vilkas käyttö on lisännyt liikennettä alueella huomattavasti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Aloitteita ja alueiden liikenneturvallisuutta käsitellään kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti että hidastekorokkeita ei asenneta Maijantielle ja Pikku-Lahdontielle.

Maijantien liikenneturvallisuutta parannetaan asentamalla siirrettävät hidastesaarekkeet. Hidastesaarekkeen tarkoituksena on vähentää saareketta lähestyvän ajoneuvon nopeutta. Sen teho perustuu sivuttaissiirtymästä aiheutuvaan sivuttaiskiihtyvyyteen, joka pakottaa kuljettajaa hidastamaan ajonopeutta. Hidastinsaareke voidaan toteuttaa joko yksi-tai kaksipuolisena.

Pikku-Lahdontien liikenneturvallisuutta parannetaan suojateiden paremmalla merkitsemisellä ja tehostamalla suojatiemerkkejä heijastavin pollarein.