Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Vuosien 2020 ja 2021 talouden suunnittelu

AurDno-2020-281

Perustelut

Koronaviruspandemia sekä kunnan sote-menot ovat ajaneet kunnan taloudellisen tilanteen huonoksi. Koronaviruspandemian vuoksi kunnan verotulot toteutuvat ainakin vuosina 2020 - 2021 merkittävästi huonompina kuin kuin ennakkoon on pystytty arvioimaan. Lisäksi valtionhallinnon kunnille asettamat uudet vaatimukset tulevat aiheuttamaan kunnalle merkittäviä lisämenoja ensi vuodesta alkaen.

Hallintotoimisto on asettanut kaikille toimialoille tehtäväksi hakea säästöjä talouarviosta ja tulevista hankinnoista. Tekninen toimi on laatinut oman esityksensä ja se käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Säästökohteita ja talousarvion kiristämistä käsitellään kokouksessa.

Investointiohjelmaan esitetään -55 000€ tiukennustamääräraha varauksiin.

Käyttötalousarvoon tiukennusta: kiinteistötoimeen -25 000€, vesihuoltolaitos -10 000€, yleiset alueet ja muut -22 000€. Yhteensä -57 000€.

Vuoden 2021 käyttötalousosan talousarviosta säästetään -125 000€.

Kiinteistöjen myyntiä ja vuokrausta selvitetään tuleville suunnitteluvuosille 2021 - 2023.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyn ehdotuksen.