Tekninen lautakunta, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Lahdon sillan kunnossapitoavustus

AurDno-2020-62

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Lahdon sillan purkutyöt alkoivat tammikuussa. Purkutyöt alkavat olla valmiit. Sillan pitäisi olla valmis vappuun mennessä. ELY-keskus on myöntänyt Lahdon tiekunnalle ennakkoavustuksen 103 500€. Loput avustuserät 3kpl maksetaan tositteita vastaan. Ensimmäisten maksuerien maksua varten myös kunnan pitäisi myöntää avustus etukäteen.

Kunnan ja ELY:n ennakkoavustuksella Lahdon tiekunta saa maksettua ensimmäiset 4 erää. Erät 5- 6 maksetaan tositteita vastaan. Loppu erän 7-8 maksua varten Lahdon tiekunta on pyytänyt kunnalta takausta tai lyhytaikaista lainaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Lahdon tiekunnalle myönnetään talousarvioon varattu avustus 85 000€ Lahdon sillan rakennustöihin. Sillan valmistuttua tehdään kuluista loppuselvitys, jossa mahdollinen ylimääräinen avustus palautetaan kunnalle.

Kunnan tarkka avustusmäärä 67 000€, 85 000€ sisältää lisätyö- ja suunnitteluvarauksen.

  • 2019, avustus 48 000 €.
  • 2020, kunnan avustus 67 000 €.
  • 2020, ELY 345 000 €.  
  • Yhteensä 460 000 €.

Lahdon tiekunnan lainantakaus tai lyhytaikaisen lainan käsittely ehdotetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lainasumma 62 000€.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti myöntää Lahdon tiekunnalle 85 000€ suuruisen avustuksen sillan rakennustöitä varten.

Sillan valmistuttua tehdään kuluista loppuselvitys, jossa mahdollinen ylimääräinen avustus palautetaan kunnalle.

Lahdon tiekunnan lainantakaus tai lyhytaikaisen lainan käsittely ehdotetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.