Tekninen lautakunta, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Kunnanviraston tilanne.

- Liikenneturvallisuustyöryhmä

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Käsitellään kokouksessa.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.