Tekninen lautakunta, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle saapuneet pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot:

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus:

- Vesinäyte, Aura kk koulu

- Tarvasjoen kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus

- Aurajoen tarkkailututkimus

- Kompostikentän pintavesien tarkkailututkimus

- Auran kaatopaikan tarkkailututkimus

 

Turun seudun puhdistamo Oy:

- Toimintasuunnitelma ja laskutus 1.1.2020 – 31.12.2020

 

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.