Tekninen lautakunta, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vesihuoltolaitoksen taksan muuttaminen 2020

AurDno-2020-33

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Auran vesihuoltolaitoksen taksoihin on tehty viimeksi muutoksia 2017, jolloin käyttö- ja perusmaksuja korotettiin.

Vesihuollossa painopisteenä on viime vuosina ollut verkoston vanhojen osien korjaus ja kunnostus sekä verkoston sähköisen kuvantamisen tarkentaminen ja toimintojen siirtäminen laajemmin sähköisen valvonnan piiriin.

Vesihuoltolain 18 § :n 1 § momentin mukaan " Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset".

Esityslistan liitteinä on vertailuja vesihuoltotaksoista ja uudet esitetyt taksat.

Auran vesilaitoksen uusi käyttömaksu olisi puhtaan veden osalta 1,40 euroa kuutiota kohti ja jäteveden 1,71 euroa kuutiota kohti. Uusi perusmaksu olisi 3,10 euroa kuukaudessa sekä puhtaalta että jätevedeltä. Mikäli taksoja korotetaan esitetysti, Auran taksat ovat korotuksen jälkeenkin edullisimmassa kolmanneksessa kalliimpien ollessa lähes kaksinkertaisia. Korotus on suuruudeltaan noin 3,3 prosenttiyksikköä.

Liittymismaksun laskennan yksikköhinnan kerrointa esitetään korotettavaksi 0,15 euroa kerrosneliöltä siten, että uusi kerroin olisi 4,65 euroa kerrosneliöltä. Kiinteistötyypin mukaiseen taulukkoon esitetään muutettavaksi "Pienteollisuus, kylmä => Pienteollisuus, puolilämmin" ja kertoimeksi 2,0 sijaan 0,5.

Liittymismaksussa on lisäksi esitetty huojennusta kiinteistön omistajan rakentaessa omalla kustannuksellaan yli 100 metriä pitkän vesihuoltolinjan ja/tai oman jätevesipumppaamon.

Liittymismaksua esitetään perittäväksi kuitenkin vähintään 500 euroa kiinteistöä kohti.

Esitetty korotus on maltillinen, mutta se turvaa laitoksen toiminnan jatkuvuutta.

Laskutusteknisistä syistä johtuen uusi taksa tulisi voimaan 1.8. 2020 alkaen.

Vesihuoltolaitos pystyy nykyiselläkin taksalla kattamaan toimintakulut lopullisen tuloksen ollessa positiivinen, mutta pitkällä aikavälillä on vesihuoltolain mukaisesti varauduttava investointeihin ja pystyttävä rahoittamaan jo tehdyt investoinnit.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle uudeksi vesihuollon taksaksi liitteen mukaista taksaa, joka tulisi voimaan 1.8.2020 lukien.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Kerrointaulukkoon päätettiin muuttaa "pienteollisuus ja varastot, puolilämmin tai kylmä 0,5".


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.